Givers

Dag allerliefste givers,


Het is alweer tijd voor het laatste maandblad van het jaar. Maar niet getreurd, want het
worden nog 2 leuke maanden!!

April starten we alvast met een reuze stadsspel op zaterdag 2/4. Wij verwachten jullie
allemaal met de fiets aan de Bosstraat om 12u. en jullie mogen tegen 15u30 terug huiswaarts
keren. 

Zondag 10 april is het weer zover. Zorg ervoor dat je niet je beste kleren aandoet want het is
vetzakkenvergadering!! Jullie worden zoals altijd om 14u. aan de lokalen verwacht, en
reservekleren meenemen is geen dom idee…

17 april is het Pasen! Dat wilt zeggen dat ook wij naar jaarlijkse gewoonte weer eitjes gaan
rapen aan de lokalen. Jullie worden daar verwacht om 11 uur.
De week nadien is het na 2 jaar weer zover, Radioactive!! Dit jaar gaat het er iets anders
uitzien dan gewoonlijk, maar er wordt wel van jullie verwacht de hele dag (zaterdag 23
april
) vrij te houden! Geldige excuses verwachten wij op voorhand via een mailtje of
berichtje. Meer informatie komt nog. 

1 mei hebben we weer iets supertof in petto voor jullie, namelijk vlottentocht!! Herhaal je
sjortechnieken nog maar eens zodat je het beste vlot van allemaal ineen kan knutselen. Jullie
worden om 14u. aan de lokalen verwacht, en reservekleren meenemen is ook hier geen dom
idee…

En dan is het alweer tijd voor de laatste vergadering van het jaar . Maar niet getreurd,
zaterdag 7 mei is het groepsdag en gaan we niet met de trein, maar wel naar Oostende!! We
spreken af met alle Damiaanscouts, aan de Bosstraat om 7u.30 en komen terug aan rond 17u.
Nadien trekken we naar de gezellige BBQ aan de lokalen waar de kampen voorgesteld
worden. Meer informatie hierover komt nog via mail. 
 
Vele groetjes van jullie allerplezantste leiding,
Alexander, Arne, Brecht, Jasmine, Luna, Raf, Riet, Ward