Givers

Weledelgeboren Heer, Vrouwe

Sta me toe u allen te verwelkomen en hartelijk te groeten in de werkelijk eminente maand maart. In damiaanscoutsgiverjargon en andere dienstverbandelijke vaktalen wordt de maand maart ook wel benoemd als ‘OMFG-HET-IS-BIJNA-RADIOACTIVE-DAS-VOLGENDE-MAAND-AL-OFWA-LOLXOXO’-maand. Zo wordt ze in haar geheel beschouwd als onontkoombare aanloop naar het meest roemrijke festival van Leuven en omstreken, Echter, in maart staat er nog wel degelijk een aantal activiteiten op het menu die vrijwel godgans niets met het bovenstaande festival te zien hebben. Deze worden hieronder dan ook op wonderbaarlijk chronologische wijze in kaart gebracht.


6/3: leidingsweekend

Geen scouts deze dag, daar de leiding even gezellig samen vertoefd. We missen jullie <3
 

13/3: leidingswissel
Wederom zullen we jullie (en jullie ons, ja toch?) moeten missen, daar er vandaag andere grote mensen voor jullie zullen zorgen. Wij vinden dit op zijn minst amusant, aangezien de kans bestaat dat wij opgescheept zullen zitten een erg fijne tijd zullen beleven met al die fijne kleine kapoentjes en kawelletjes.

20/3: vettige vergadering
Vergelijkbaar met het kleine hartenaasintermezzo van een aantal weken terug. Gelukkig voor Jasmine zal zij nu ook eens de anderen vuil mogen maken. Hoezee!

27/3: paaseitjes
U hoort het goed, u bent ten zeerste welkom aan de lokalen om JAWEL 8u30. Waarom? Omdat dat zo hoort! Wie niet komt, moet op kamp de hudo opruimen.


3 /4: woudloperskeuken

Vandaag gaan we koken op z’n scouts. Je bent wat je eet he jongens.
Jullie worden om 10u verwacht aan de lokalen!

Erop vertrouwend dat u volledig bent geïnformeerd, verblijven wij,
S.F.C.T.J.W