Communiqué van de vzw: het tijdelijk vervangen van voorzitter Dries Symons

Op maandag 5 oktober 2015 kwam de Algemene Vergadering van de vzw Damiaanscouts Wilsele-Putkapel samen op hun maandelijkse vergadering. Een belangrijk agendapunt was het voorzien in de tijdelijke vervanging van voorzitter Dries Symons, die momenteel in het ziekenhuis verblijft en herstellende is van een hersenbloeding. Naast zijn taak als voorzitter had hij nog verschillende nevenactiviteiten binnen onze vereniging. Zo regelde hij onder andere de verhuur van onze jeugdlokalen en speelde hij een grote en meestal trekkende rol bij onze grotere evenementen.

De Algemene Vergadering schonk zijn vertrouwen aan materiaalmeester Jelle Symons om de verhuur te coördineren, met hulp van vrijwilligers uit onze eigen rangen. Ondervoorzitter Ruben Geleyns zal als waarnemend voorzitter optreden gedurende de afwezigheid van Dries Symons.

Andere besproken agendapunten waren de toekomstige klussen en werken aan onze lokalen, een blik naar 2016 omtrent locaties voor onze grotere evenementen en de nakende herziening van onze statuten.

Ouders of sympathisanten met interesse om toe te treden tot de vzw of die meer informatie wensen, mogen zich altijd richten tot Ruben Geleyns (ruben@damiaanscouts.be).