Hoofdprijzen tombola Dottekes Kermis 2015

De onschuldige hand heeft uit vele tombolalotjes de volgende gelukkigen gekozen. Ben jij er bij?