Kampboekjes

Beste ouders en leden,

De kampen komen er stillaan weer korter en om jullie beter kunnen voor te bereiden kunnen jullie de kampboekjes hier nog een keer nakijken.

Kampboekje kapoenen

Kampboekje kawellen

Kampboekje jong-givers

Kampboekje givers

Jullie moeten zeker ook niet vergeten in te schrijven. Een inschrijving vereist het overschrijven van 110 euro voor het oudste lid (in de scoutsgroep, ongeacht welke tak) en 100 euro voor elk ander, jonger lid. Op het rekeningnummer BE13 7344 1005 1139 voor 1 juli 2016 met de vermelding: naam+voornaam+tak.

Voor verdere vragen kun je altijd contact opnemen met de leiding van jouw tak of met de groepsleiding.