Wilsele on Fire

Het begon in 2002 toen een tiental scoutspapa's, waarvan velen tevens lid waren van de vzw Damiaanscouts Wilsele-Putkapel, samen hun schouders wilden zetten onder de organisatie van een 25+fuif. Deze papa's noemden zich de Groovy Daddies en legden de basis voor die bekende ouderfuif, waarvan de naam Wilsele on Fire zou worden. Een fuif voor de scoutsouders was het plan, waarvan de opbrengst naar de scoutswerking zou gaan. Deze scoutspapa's organiseerden WOF, zoals het in de volksmond een begrip werd, gedurende 10 jaar lang. Na de jubileumeditie droegen ze de fakkel in 2012 over aan drie oud-leiders: Geert, Sietse en Andy, bijgestaan door nog één oude rot van de Groovy Daddies, Dries. In 2014 werd deze groep verder aangevuld met Dominiek. Van 2015 tot 2016 kwamen ook oud-leiders Tom en Jef erbij en werd de interne werking wat gereorganiseerd. In 2016 werd de WOF-organisatie geïntegreerd in de werking van de vzw Damiaanscouts Wilsele-Putkapel.

Contact: wof@damiaanscouts.be

Facebookpagina: Wilsele on Fire