Ereleden

Hieronder staan de namen van personen die zich langdurig en/of op uitzonderlijke en belangeloze wijze hebben ingespannen voor de vzw Damiaanscouts Wilsele-Putkapel en die de Algemene Vergadering de titel "erelid" heeft geschonken. Op dit moment zijn er 2 ereleden.

  • François Van Criekinge, erevoorzitter. Na zijn lange staat van dienst als voorzitter van onze vzw en zijn tomeloze inzet.
  • Koen Hendrix, erelid. Na zich langdurig en op bijzondere wijze te hebben ingespannen in het belang van de organisatie en scouting in Wilsele-Putkapel. (2019)