Ereleden

Hieronder staan de namen van personen die zich langdurig en/of op uitzonderlijke en belangeloze wijze hebben ingespannen voor de vzw Damiaanscouts Wilsele-Putkapel en die de Algemene Vergadering de titel "erelid" heeft geschonken. Op dit moment is er 1 erelid.

  • François Van Criekinge, erevoorzitter. Na zijn lange staat van dienst als voorzitter van onze vzw en zijn tomeloze inzet.