Dottekes Kermis

Elk eerste volledige weekend van de maand juli gaat Dottekes Kermis door en dit sinds 1964, zes jaar na de oprichting van onze scoutsgroep. Hét mosselfestijn georganiseerd door de vzw Damiaanscoutsvrienden, in samenwerking en met de hulp van de groep. Deze activiteit is, samen met de verhuur van onze jeugdlokalen, de bron van inkomsten van de vzw en door al deze vrijwillige inzet hebben wij een budget dat besteed kan worden aan veilige en degelijke lokalen voor onze scoutsgroep.

Een veelgestelde vraag is die naar de oorsprong van de naam "Dottekes Kermis". Vroeger was er een café in Wilsele, geheten "Den Dot", die een jaarlijkse traditie had om een kermis voor haar stamgasten te organiseren, genaamd "Dottekes Kermis". Toen het café sloot en de Damiaanscouts ontstond was er nood aan een activiteit om geld in kas te krijgen om lokalen te bouwen. Al gauw werd er naar een oude en bekende naam gegrepen voor een nieuw (mossel)feest. In de vroegere jaren van Dottekes Kermis waren er ook altijd kermisattracties aanwezig, gaande van een springkasteel tot eendjes-vissen.

Tot 1972 ging Dottekes Kermis door in de Garage Boogaerts, later in de garage van de gemeentezaal en tot 2013 in de parochiezaal. In 2014 en 2015 ging Dottekes Kermis door in de tijdelijke stadsfeestzaal op de AVEVE-site aan de Vaart, dit omwille van de geplande afbraak van de parochiezaal. In afwachting van de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum als opvolger van de parochiezaal werd in 2016 en 2017 uitgeweken naar Sportoase De Toren te Rotselaar. Sinds 2018 organiseren we Dottekes Kermis terug in ons eigen dorp, in de nieuwe zaal GC De Bosstraat.